top of page

Årsmøte 2024

Et vel gjennomført årsmøtet i Sandefjord pistolklubb

Årsmøtet ble avhold 1. mars 2024  kl 18.00, med bra fremmøte.

 

Styrets leder Øyvind Lorentzen åpnet møtet med hva som var på dagsorden; konstituering; godkjenning av innkalling, godkjenning av dagsorden, valg av ordstyrer, valg av sekretær, valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

 

Videre årsberetning, regnskap, valg, innkommende forslag, samt styrets beretning for 2023. Klubben hadde ved regnskapsslutt 31.12.2023 totalt 422 betalende medlemmer. Dette er en økning på 14 medlemmer siden 2022.

 

Deretter gjennomgikk nestformann Ole Petter Rød årsrapport for 2023 fra Bjørndalen og Gokstadveien. Kasserer Kjell Arild Swahn gjennomgikk årsregnskap og balanse. Det var ingen spørsmål vedr. regnskapet. Ole Petter Rød leste opp 8 innkommende forslag fra 8 medlemmer og besvarte hvert av de 8 spørsmålene. Det ble en konstruktiv prat rundt dette, alle spørsmål ble besvarte, og alle virket fornøyde.

Forside årsmøtet

Styrets årsberetning 2023

Årsrapport
SPK 2023

Forslag til nytt styre

Styrets svar til forslag

Referat årsmøtet

Lovnorm for SPK

bottom of page