top of page

Ordensregler

Sjekk våpen!

 1. Det er forbudt å røre andres våpen uten eiers samtykke.

 2. Ta aldri i et våpen uten straks å forsikre deg om det sitter en patron i kammer eller magasin.

 3. Du skal alltid behandle et våpen som om det var ladd.

 4. Rett aldri et våpen mot noen.

 5. Våpenet skal ikke røres så lenge det finnes folk foran standplass.

 6. Når våpenet er ladd skal munningen holdes ned mot bakken og i retning framover mot skivene.

 7. Ladning og fylling av magasin skal bare foretas på standplass. Ladde våpen må aldri medtas utenfor standplass.

 8. Når skytteren forlater sin plass ved skytebenken, skal magasinet være tatt ut og sluttstykket trukket tilbake. Ved revolver; hanen nedspent og sylinderen vridd ut.

 9. Når skytingen er ferdig, skal en alltid forvisse seg om at både kammer og magasin er tomt.

 10. Skytteren er i enhver henseende selv ansvarlig for sitt våpen og er forpliktet til å kjenne og overholde reglementets bestemmelser.

 11. Skytelederen har plikt og myndighet til å vise bort enhver som viser uforsiktighet på banen. Men, lederen eller klubben er ikke ansvarlig for ulykker som måtte inntreffe på grunn av forsømmelighet, uforstand eller manglende erfaring hos skytteren eller andre årsaker.

 12. Oppbevar våpen og ammunisjon godt forvart og avlåst for uvedkommende.

Reglene som her er nevnt skal overholdes uansett om det er stevne eller trening. Unngå unødvendig støy når du kommer inn på standplass hvor det skytes. Under et stevne skal du vente med å komme inn på standplass mens skytingen pågår.

bottom of page