top of page

Årsmøtet 2024

Et godt gjennomført årsmøtet i Sandefjord pistolklubb.
Årsmøtet ble avhold 1. mars 2024 kl 18.00, med bra fremmøte.

Ny hjemmeside

Nå har vi fått ny hjemmeside

Placeholder Image

Årsmøte

Fredag 3. mars er det årsmøte i SPK. Møtet starter kl 18.00 i Hula.
Innkomne forslag må være sendt til styret før 14. februar.

bottom of page