top of page

Sikkerhetsregeler på Standplass

Våpen pekes alltid i sikker retning!

 1. Ordre og instruksjoner fra standplassleder skal etterkommes under trening. Standplassleder har absolutte fullmakter til å organisere treningen slik han/hun finner er forsvarlig. Standplassleders avgjørelse er ikke gjenstand for diskusjon.

 2. All skyting og anvisning skal foregå etter kommando og ingen starter eller foretar seg forberedelser før etter nærmere ordre fra standplassleder.

 3. Pistolen skal legges synlig på bordet med åpent kammer og magasin løst ved siden. Kammeret skal vende opp slik at alle kan se at det ikke er ladd.

 4. Etter hver serie skal våpenet tømmes og legges på tilsvarende måte som beskrevet under pkt. 3.
  Kommandoen: tøm våpen!

 5. Ingen skal berøre våpen så lenge noen er framme ved skivene, eller før standplassleder har gitt ordre om ladning.

 6. Etter avsluttet skyting kan standplassleder forlange at en av skytterne blir tilbake på standplass for å se til våpnene mens de andre anviser. Denne tjenesten går på omgang mellom skytterne.

 7. Dersom en skytter får klikk eller forkiling skal det på vanlig måte gis tegn til standplassleder om dette. Erfarne skyttere vil i hovedregel rette feilen selv (dog jfr. gjeldene regler for rett til omskyting etc.).

 8. Standplassleder vil i enkelte tilfeller få hendene fulle når det oppstår funksjoneringsfeil. Det må ikke forekomme mas på standplassleder under slike situasjoner. Andre skyttere skal, om mulig, sette seg ned og avvente de kommandoer som kommer.

 9. Etter avsluttet skyting skal skytterne forbli på sine plasser og avvente inspeksjon. Deretter skal våpnene pakkes bort før siste omgang anvises eller dømmes.

 10. Opprydding på standplass er et kollektivt ansvar - alle skal delta i dette etter ansvarshavende retningslinjer.

Brudd på dette punktet vil omgående føre til bortvisning uten nærmere diskusjon

bottom of page