top of page

Påmelding til sikkerhetskurs

Etter bestemmelser av Politimesteren ved Sandefjord politikammer skal kun medlemmer skyte ved klubbens anlegg. Etter en prøveskyting skal han/hun melde seg inn om det er videre interesse for dette, deretter skal man gjennomgå sikkerhetskurset. Sikkerhetskurset er altså obligatorisk for å kunne skyte selvstendig.

Sikkerhetskurset som Sandefjord Pistolklubb holder, er basert på Norges Skytterforbunds sikkerhets- og nybegynnerkurs. Kurset vil gi deltagerne en opplæring i sikkerhet og grunnleggende skyteteknikk i henhold til nasjonale og internasjonale regler.

Kurset er ment å gi et grunnlag for deltagerne å trene videre på.

Kurset består av både en teoretisk og en praktisk del, og går som regel over to kvelder.

Sikkerhetskurset koster 1000 kroner, som inkluderer våpenleie, ammunisjon (100 skudd) og kursmateriell.

Deltakere under 18 år må ha tillatelse av foresatte for å kunne skyte med (ordentlige) våpen.

Kurset foregår på vår innebane "Hula".

Neste datoer, og skjema for påmelding.

bottom of page