top of page

Ord og utrykk

Det finnes mange ord, uttrykk og forkortelser som du kanskje lurer på...

Og vi håper å kunne gi deg svaret på noen av disse under.

Stevner:

Skytegrener:

1F=Finfelt
1G=Grovfelt
1M=Militærfelt
1R=Revolverfelt
1S=Spesialfelt (SP=Spesialpistol, SR=Spesialrevolver,

M1=Magnum 1, M2=Magnum 2)
2A=Fripistol (ord)
2B=Fripistol (Colt 25m)
3A=Luftpistol (ord)
3B=Luftpistol fallfigur
3C=Luftpistol standard
4=Silhuettpistol
5=Standardpistol

6F=Finpistol
6G=Grovpistol
7F=Hurtigpistol fin
7G=Hurtigpistol grov
7M=Hurtigmilitær
7R=Hurtigrevolver.     

P1=Revolver 1500 (R1500)
P2=Pistol 1500 (P1500)
P3=Standard revolver 6" (SR6)
P4=Standard revolver 4" (SR4)
P5=Standard revolver 2,75" (SR2,75)
P6=Standard pistol 5" (SP5)
P7=Standard pistol 5" faste siktemidler (SP5FS)
P8=Open
PN1=Feltrevolver (FR60)
PN2=Feltpistol (FP60)
PN3=Spesialrevolver (SR48)
PN4=Spesialpistol (SP48)

Mesterskap:

KM= Kretsmesterskap

DM= Distriktsmesterskap

NM = Norgesmesterskap

Premiering:

A=Premietabell
B=Spesialpremiering
C=Ingen premie      

bottom of page