top of page

Årsmøte

Årsmøte

Fredag 3. mars er det årsmøte i SPK. Møtet starter kl 18.00 i Hula.
Innkomne forslag må være sendt til styret før 14. februar.

Årsmøte
Fredag 3. mars er det årsmøte i SPK. Møtet starter kl 18.00 i Hula.
Innkomne forslag må være sendt til styret før 14. februar.

bottom of page