top of page

Har du lyst på eget våpen?

Framgangsmåte følger:

Det å skaffe seg sitt eget våpen er en prosess som av sikkerhetsmessige årsaker tar lang tid, og involverer en del steg. Under kan du lese om de forskjellige stegene, og hva som kreves av deg.

1. Etter at du har vært på prøveskyting, så melder du deg inn i Sandefjord Pistolklubb.

2. Medlemskap betales, og når du får medlemskort, så melder du deg på og gjennomfører vårt sikkerhetskurs

Du må så være aktiv skytter i 6 måneder i klubben for å kunne fortsette til neste steg.

3. Send inn søknad til politiet. Du må være over 21 år når dette steget gjennomføres.

bottom of page