top of page

Slik får du tak i oss

Postadresse:

Sandefjord Pistolklubb, Boks 48, 3246 Sandefjord

Organisasjonsnummer: 990217750

Telefonnummer til "Hula": 335 24 968 (er tilgjengelig kun når vi har utleie eller skyting via YouWish)

Styret

Formann:

90726210

Banemester ute:

Olaf Dahl

Nestformann:

Banemester inne:

Reidar Grønnevold

Kasserer:

Sekretær:

Espen Schanche

Webmaster:

Kontakt oss

Takk for innsendingen din!

bottom of page